BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

PRONI Centar za omladinski razvoj započeo je još jednu inicijativu sa partnerskim organizacijama

🤝 Još jednu inicijativu usmjerenu prema #mladima PRONI Centar za omladinski razvoj započeo je sa partnerskim organizacijama Institut za razvoj mladih KULT, Centar za edukaciju mladih – CEM i Perpetuum Mobile.

👆🔍 Pridajući ogroman značaj prostorima za mlade kao mjestima za ostvarenje njihovih punih potencijala, partnerske organizacije će u okviru projekta ”Povezivanje omladinskih centara u BiH” sprovesti početno istraživanje o radu, uvjetima rada i kapacitetima centara za mlade u BiH.

👉 Podsjećamo vas da je PRONI osnivač najveće mreže omladinskih klubova u BiH – 42 omladinska kluba, kao i inicijator i suosnivač obnove jednog od najvećih Omladinskih centara u BiH – Omladinskog centra Brčko distrikta BiH.

👉 Naša organizacija trenutno djeluje kroz mrežu 15 omladinskih klubova u BiH, a kroz sistem OKORUZ osiguravamo kvalitet u primjeni omladinskog rada! Rad naših omladinskih klubova pratite na: http://omladinskiklubovi.ba/klubovi/

#PRONI #proniyouth #youthclub #POK #OKORUZ #partnership #BiH