PRONI proširuje svoje djelovanje

U susret još jednoj godini rada PRONI Centra za omladinski razvoj, sa velikim zadovoljstvom i radošću Vas obavještavamo da #PRONI proširuje svoje djelovanje na još nekoliko lokacija u BiH i predstavljamo programe i projekte koji su planirani za 2021. 🇧🇦

22-godišnje iskustvo u oblasti omladinskog rada i rada sa mladima podstiče nas da čvrsto vjerujemo da će i ova godina, kao i prethodne, biti s ponosom ispraćena, kao i da će iskustva mladih u našoj organizaciji biti kakva su i do sada.

Motivirani i inspirisani onim što slijedi, nastavljamo raditi i kreirati bolji svijet za mlade, zato stay tuned! 🤞

#PRONI#PRONI2021#proniyouth#youth#youthempowerment#youthopportunities#youthclubs#POK#newprojects

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email