U #PRONI Omladinskom klubu Mostar održana radionica ”Šta je aktivizam?” u okviru programa ”Glas mladih”

Danas je u #PRONI Omladinskom klubu Mostar održana prva radionica “Šta je aktivizam”, u okviru programa “Glas mladih”.

Učesnici su diskutovali o aktivizmu, njegovoj važnosti u lokalnoj zajednici i kako mladi mogu djelovati kroz lokalni aktivizam.

🤞Jačamo svijest i kapacitete mladih kroz projektni i programski sadržaj.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM Bosnia and Herzegovina), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID Bosnia and Herzegovina).

#proniyouth#proniusvakomgradu#youthwork#USAID#IOMBIH

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email