Predstavnica PRONI-a na informativnom sastanku s kolegama iz ureda ECYC

Jučer je predstavnica PRONI Centra za omladinski razvoj Stupar Naida učestvovala na informativnom sastanku sa kolegama iz ureda ECYC – European Confederation of Youth Clubs s ciljem boljeg upoznavanja s radom mreže i predstojeće generalne skupštine.

Radimo na jačanju odnosa sa lokalnim i međunarodnim institucijama u cilju boljeg položaja mladih 🤞

proniyouth #ecyc #youthmobility #youthempowerment #digitalyouthwork

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email