BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

U Sanskom Mostu održane radionice „Gdje i kako se uključiti“ i radionica „Mladi su zakon“ u okviru aktivnosti „Šta dalje“

U prostorijama Centra za Izgradnju Mira u Sanskom Mostu 29.09.2020. su održane radionice 3 „Gdje i kako se uključiti“ i radionica 4 „Mladi su zakon“ u okviru aktivnosti „Šta dalje“.

Radionice je predvodila Merjem Muhadžić u saradnji sa Amilom Ramić. Gost radioncia je bio Armin Poljak.

Cilj aktivnosti je bio da se mladima predstave prava i obaveze koje imaju po zakonima FBiH. Zatim da se upoznaju sa mogućim omladinskim angažmanima na lokalnom, kantonalnom i državnom nivou kako bi se bolje upoznali sa svojim pravima i obavezama. Učesnici su prešli preko osnovnih članova Zakona o mladima FbiH i Zakona o volontiranju.

Radionici je prisustovao Armin Poljak koji sa učesnicima podijelio priču razvoja od mladog momka iz područne škole u blizini Sanskog Mosta do Evropskog Omladinskog Ambasadora.

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI