U Sanskom Mostu održana posljednja radionica „Gdje smo mi?”

U prostorijama Centra za Izgradnju Mira u Sanskom Mostu 30.09.2020. je održana posljednja radionica 3 „Gdje smo mi? Radionice je predvodila Merjem Muhadžić u saradnji sa Amilom Ramić.

Cilj radionice je bio da se mladi upoznaju sa nivoima vlasti unutar BiH i informacijama koje govore o poziciji mladih u bosansko-hercegovačkom društvu (nezaposlenost mladih, broj mladih u BiH, procenat aktivnih mladih u NVO sektoru). Održan je kviz, gdje su učesnici na takmičarski način prezentovali svoje znanje. Vješti pobjednici su dobili čarape marke „Lider“ („s obzirom da je to bila interna šala između učesnika i trenera kako svi lideri u civilnom društvu nose te čarape“).

Ova aktivnost je realizirana projektom YouVolution koji je podržan kroz incijativu #BHRI.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email