BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Lični razvoj omladinskog radnika/ce – vrijednosti i granice u radu – Jelena Kerezović

“Djelujte kao osoba kakva bi željeli biti i uskoro ćete takvi i postati.“ riječi su kanadskog književnika Leonarda Cohena koje nas upućuju na, možda čak i najbitniji faktor omladinskog rada a to je lični rast i razvoj. Omladinki rad je profesija (iako još uvijek nezvanična), poziv kome se posvećuju ljudi koji žele svojim trudom i zalaganjem da doprinesu društvu i sredini a u samom fokusu tih aktivnosti je mlada osoba na čijim će leđima u bliskoj budućnosti počivati sudbina našeg društva. Zadatak omladinskih radnika je da pomognu i usmjeri mlade ljude na putu ka njihovoj samoaktualizaciji tako što će da im pomognu kad god je to potrebno ali i da budu tu kao podrška i uzor prema kojem će mlada osoba da postavlja sopstvene vrijednosti i norme kojima će da se vodi u svom životu. Omladinski radnik za mlade ljude treba da predstavlja sigurnu luku, utočište gdje uvijek mogu da nađu dobar savjet, pomoć, podršku, prijateljsku riječ ili dobro društvo. Da bi omladinski radnik ovo postigao i da bi dobro vršio svoju dužnost, odnosno usmjeravanje mladih ljudi i pružanje pomoći i podrške na njihovom putu samoostvarenja potrebno je da sam omladinski radnik bude ostvarena osoba čija uvjerenja počivaju na nekim univerzalnim vrijednostima. I upravo iz ovih razloga, na omladinskim radnicima počiva velika odgovornost i briga jer su oni upravo one osobe čiji je zadatak da pomognu mladim ljudima a da bi pomogli drugima, prvo moramo da pomognemo sebi.

Neke osnovne vrijednosti kojima bi trebao da se vodi svaki omladinski radnik i koje bi trebao kao univetzalne da predstavi mladim ljudima su:

  • Tretirati ljude s poštovanjem, prepoznavanjem i vrednovanjem svake osobe kao posebne individue koja ima sopstvene emocije i sposobnosti te izbjegavanje etiketiranja
  • Da doprinese širenju ravnopravnosti i socijalne pravde za mlade podsticanjem poštovanja različitosti
  • Rad na osnaživanju mladih, na tome da imaju glas i da utiču na okruženje u kojem žive, poštuju i promovišu prava mladih, utiču na to da mladi sami donose odluke , osim ako dobrobit ili legitimni interesi sebe ili drugih nisu ozbiljno ugroženi
  • Promovisanje i osiguranje dobrobiti i sigurnost mladih, istovremeno dozvoljavajući mladima da uče kroz učestvovanje u obrazovnim aktivnosti
  • Saradnja sa drugima kako bi se mladim ljudima osigurale najbolje moguće opcije. Omladinski radnici traže mogućnosti za saradnju sa kolegama i profesionalcima iz drugih agencija i sektora i mobiliziraju mlade ljude i druge koji mogu da pomognu i doprinesu radu sa mladima.

Sve ove navedene vrijednosti su neophodne kako mi omladinski radnik bio dobar omladinski radnik i kako bi uspješno obavljao svoj posao ali same vrijednosti nisu dovoljne. Kao i u bilo kojoj profesiji, pa tako i u omladinskom radu, postoje pravila koja nam govore šta se smije raditi a šta ne smije. Ova pravila su obično predstavljena u vidu etičkog kodeksa koji se razlikuje od kulture do kulture, od jedne zajednice do druge ali, kao i vrijednosti, postoje neka univerzalna etička pravila a to su:

  • Održavanje balansa između razvijanja odnosa podrške i brige sa mladim ljudima i potrebom da se održi odgovarajuća profesionalna distanca
  • Ne razvijanje bliskih ličnih odnosa, posebno seksualnih jer je to možda protiv zakona, eksploatacije ili rezultiraju povlaštenim tretmanom
  • Ne baviti se radnim aktivnostima radi lične koristi, ili prihvaćati poklone ili usluge mladih ili lokalnih ljudi koji mogu ugroziti profesionalni integritet posla

Radeći na sebi, na svojim interosovanjima, hobijima, dorađujući već stečena znanja omladinski radnik raste i razvija se kao ličnost. Poštujući etički kodeks i vodeći se univerzalnim vrijednostima u životu, omladinski radnik se razvija kao profesionalac, kao osoba koja svoje metode rada zasniva na utemeljenim znanjima i naučno potkrepljenim činjenicama. Dobar omladinski radnik posjeduje znanja i vještine pomoću kojih može da donosi odluke te da ih sprovodi u djelo a u cilju pomoći ili pružanju podrške mladim ljudima. Ali, takođe, dobar omladinski radnik treba da bude altruista, osoba koja zna da sluša, ali što je još bitnije, zna da čuje. Dobar omladinski radnik treba da bude empatičan, saosjećajan a ipak da zna gdje je profesionalna granica, bila ona na ličnom planu ili u saznanju dokle doseže njeno/njegovo znanje. U omladinskom radu, kada je riječ o omladinskim radnicima, postoji samo jedna stvar koja je bolja od dobrog omladinskog rada a to je odličan omladinski radnik. A odličan omladinski radnik se postaje samo na jedan način… konstantnim, svakodnevnim radom na sebi.