BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Lični razvoj omladinskog radnika gledano kroz sopstvenu perspektivu – Marijana Vukmirica

U ovom tekstu želim da opišem svoje iskustvo kako je bavljenje omladinskim radom uticalo na moj lični razvoj. Kada razmišljam o svemu što mi je omladinski rad pružio, sve mogućnosti i prilike, svi izazovi i aktivnosti, svi strahovi i očekivanja, shvatam koliko je to mnogo značilo za moj lični razvoj i usavršavanje.

Prije svega želim istaći da proces ličnog razvoja posmatram kao na cjeloživotni proces, jer čovjek zaista uči dok je živ, uvijek postoje knjige koje niste pročitali, vještine koje niste razvili, motivacije i sposobnosti duboko u nama koje trebamo istražiti i spoznati, sve je to dio jednog velikog životnog putovanja, gdje prolazimo jednu po jednu destinaciju da bismo na kraju došli do krajnje destinacije.

Bavljenje omladinskim radom obuhvata širok spektar aktivnosti i na taj način doprinosi razvoju sposobnosti i vještina u svim tim oblastima, što pruža mnoge benefite. Pri tome je taj proces ličnog razvoja uzajaman, jer kako dolazi do ličnog razvoja omladinskih radnika, tako se isto i razvijaju omladinski aktivisti i učesnici. I u tome je najveća ljepota i najveće bogatstvo omladinskog rada.

Jedan od najvećih benefita koji sam ostvarila kroz omladinski rad jeste oslobađanje od straha od javnog govora i nastupa. Ovaj strah je široko rasprostranjen među ljudima i zanimljivo je da su rezultati nekih istraživanja pokazali da se mnogi ljudi više plaše straha od javnog nastupa nego straha od smrti. Mogu reći da sam upravo bila jedna od tih ljudi. Pomisao na javni nastup izazivala je u meni veliku anksioznost i nesigurnost, taj osjećaj kada je veliki broj pogleda upućen prrema vama, i kada svi sa pažnjom slušaju šta pričate meni je bio izuzetno neprijatan, izazivao mi je drhtanje govora i dijelova tijela i nastojala sam da to izbjegnem pod svaku cijenu. Zato sam tokom studiranja radila samo one seminarske radove koje nisam morala izlagati pred svojim kolegama upravo zbog straha od javnog nastupa. A onda sam zakoračila u svijet omladinskog rada i odlučila suočiti se sa svojim strahom. Omladinski rad donosi mnogobrojne prilike u tom pogledu, od individualnog iznošenja stavova pred ostatkom članova grupe, preko raznih prezentacija, grupnih radova i svega što vas podstiče na komunikaciju. Tako da ujedno doprinosi i razvoju komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Ali za razliku od škole i fakulteta, niko vas ne ocjenjuje, ne možete dobiti jedinicu, ne možete “pasti ispit“, niko vas neće ismijati, jer se u omladinskom radu cijeni ravnopravnost i jednakost šansi za sve. Za savladavanje ovog straha je bila potrebna hrabrost i vrijeme, korak po korak, ali još uvijek nije savladan potpuno jer mislim da to i nije moguće, u prirodi čovjeka uvijek postoji izvjesna doza treme prilikom javnog nastupa, međutim prvi i najveći korak sam učinila, a omladinski rad mi je omogućio da napravim taj korak.

Takođe, jedan od najznačajnijih potencijala koji razvijate bavljenjem omladinskog rada jeste razvijanje kreativnosti. Osnova i cilj ljudskog stvaralaštva se sastoji u kreativnosti i inovativnosti, što je jedan od glavnih fokusa omladinskog rada. Kroz omladinski rad podstičete i oslobađate sve svoje kreativne potencijale, jer je mnoštvo radionica koje trebate što kreativnije osmisliti, pronaći inovativne načine za prezentaciju i grupni rad, uopšteno na što kreativniji i inovativniji način prenijeti znanje drugima. To je ujedno veliki izazov i velika mogućnost da pustite svoju maštu, da podstaknete razmišljanje, jednostavno da se prespustite da vas vaša kreativnost odvede do pravog rješenja, do mjesta kojeg želite, jer kako je to rekao Albert Ajnštajn: „Logika će vas odvesti od A do B, ali mašta će vas odvesti gdje god to poželite“.

Važan dio omladinskog rada jesu programi neformalnog obrazovanja kroz koje spoznajete i usvajate mnoga nova znanja i vještine. Edukacija je jedna od najvažnijih sfera ljudskog djelovanja, pa tako i omladinskog rada. Kako je još davno izjavio engleski filozof Frensis Bekon: „Znanje je moć“ i u tome i jeste moć omladisnkog rada, jer je osnovna svrha edukovati mlade ljudi i na taj način ih osnažiti i doprinijeti njihovom razvoju. Shodno tome omladinski radnici se konstantno moraju usavršavati, istraživati, čitati i učiti kako bi na pravi način mogli biti edukatori koji će to znanje prenostiti mladim ljudima.

Bavljenjem omladinskim radom obuhvata i pisanje projekata za dobijanje određenih sredstava od strane različitih donatora. Ovaj dio omladinskog rada jeste veoma bitan jer vam omogućava da svoje ideje pretočite u dijelo, jer “Ono što vodi i vuče svijet, nisu lokomotive, nego ideje“, davno je izjavio Viktor Igo. Međutim kod pisanja projekata najvažnija jeste dobra ideja, mada podjednako važno jeste i da odradite sve neophodne tehničke detalje koji se traže u procesu pisanja aplikacije. Na određeni način, pisanje projekata je slično pisanju biznis plana, tako da kroz proces pisanja projekata razvijate organizacijske, marketinške i uopšte poslovne vještine.

Pored pisanja projekata tu je i pisanje eseja, jednog ovakovog eseja koji upravo sada čitate. To mi pruža priliku da kuckajući na tastaturi kreativno izrazim svoje stavove, da podijelim svoja iskustva sa drugima, da na taj način možda inspirišem baš vas koji ovo čitate i podstaknem vas da zakoračite u svijet omladinskog rada, oslobodite svoju kreativnosti i hrabrost i jednostavno da krenete u ostvarivanje svojih snova.

Za kraj dolazi ono najljepše, a za mene najljepši dio bavljenja omladinskim radom jesu prijateljstva i putovanja, najbolje rečeno dio gdje proširujete svoje vidike što je najbolji način za lični razvoj. Upoznajete mnoge mlade ljudi iz svog grada, drugih gradova, drugih država, regiona i na kraju sa drugih kontinenata. Tako sam stekla mnoga poznanstva, a iz tih poznanstava izrodila su se i mnoga prijateljstva, izrodile su se i zajedničke ideje i zajednički napori da se te ideje sprovedu u djelo. Ujedno sam putovala i otkrila mnoga mjesta za koja nisam znala da postoje, dok sam o drugima samo sanjala da ću ih posjetiti, snovi su se na kraju ostvarili. Sva nova putovanja i svi novi mladi ljudi koje sam upoznala na tim putovanjima donijeli su mi nove doživljaje i avanture, nova iskustva i uspomene koje ću pamtiti do kraja života.

Ukoliko i vi želite da uskočite u novu avanturu, doživite nove izazove, oslobodite svoju maštu i kreativnost, podstaknete hrabrost, odete na nova putovanja, steknete nove prijatelje i uspomene ya cijeli život, onda zakoračite u svijet omladinskog rada i pokucajte na adresu PRONI Centra za omladinski razvoj.