#POKMOSTAR – Nastavlja sa realizacijom “Online konverzacije engleskog jezika”

#pokMostar

#pokMostar nastavlja sa realizacijom “Online konverzacije engleskog jezika”. Na prošloj radionici novi učesnici su se upoznali sa načinom rada i dogovorili iduće druženje.

Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding, #PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniusvakomgradu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email