BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Lični razvoj omladinskog radnika/ice – vrijednosti i granice u radu- Maida Miljković

“We cannot teach people anything. We can only help them discover it within themselves.”

 Galileo Galilei

Razvijanje posebnih ključnih kompetencija postaje sve važnije za omladinske radnike koji rade na međunarodnom planu pomaganja i vođenja mladih ljudi. Omladinski radnici rade s mladima u širokom rasponu neformalnog i informalnog konteksta učenja, obično se fokusirajući na osobni i društveni razvoj mladih kroz jednosmjerne odnose i grupne aktivnosti. Iako je djelovanje trenera / facilitatora možda njihov glavni zadatak, mladim radnicima jednako je vjerovatno da se koriste socioedukacijskim ili socijalnim radom. U mnogim se slučajevima ove uloge i funkcije preklapaju. Prema tome, razne uloge omladinskih radnika zahtjeva i veliki rad na sebi. Kroz taj razvoj omladinski radnik mora da uspostavi vrijednosti i granice u svom radu.

“Vaše ključne vrijednosti određuju šta zaista želite od života, ali služe i kao mjerilo pomoću kojeg određujete da li ste zadovoljni trenutnom situacijom i da li živite smislen život.” S obzirom da rastemo i razvijamo se, svoje vrijednosti moramo stalno propitivati i jasno određivati. Poznavajući svoje vrijednosti lako možemo odrediti i svoje granice u radu. “Uspješan profesionalni odnos u omladinskom radu se veže za etičke principe rada i jasnog razumjevanja uloge omladinskog radnika/ce – tj. šta jeste uloga omladinskog radnika a šta nije.” Prema etičkom kodeksu u omladinskom radu imamo moralne i profesionalne principe. 

Moralni principi bi bili da prvo tretiraju mlade ljude s poštovanjem, cijeneći svaku osobu i izbjegavajući bilo kakav oblik negativne diskriminacije na osnovu religije, rase, nacionalne pripadsnoti, uzrasta, socioekonomksog statusa i sl. Također jasno objašnjavanje prirode i granice povjerljivosti, gdje se informacije ne smiju koristiti u druge svrhe koje nisu odoborene od strane mladih. Dalje, da se poštuju i promovišu prava mladih da donose svoje odluke i izbore, osim u slučajevima kada ono može negativno utjecati na osobu. To podrazumijeva  informiranje i vođenje diskusija sa mladima o različitim mogućnostima i ishodima određenih odluka, omogućavanje prilika za učenje i svakako poštovanje izbora mladih ukoliko on nije ugrožavajući.

Sljedeći princip jeste promoviranje i osiguravanje dobrobiti i sigurnosti mladih. “Kako bi osigurali sigurnost mladih omladinski radnici dužni su na prvom mjestu osigurati svoju kompetentnost kako bi na pravi način procijenili moguće rizike za mlade tokom aktivnosti. Osim toga nužno je stvoriti klimu u kojoj se mladi osjećaju sigurno da izraze lična osjećanja i stavove.” Također, bitno je preuzimanje odgovornosti za procjenu rizika i bezbjednosti mladih, za vlastitu stručnost i kompetencije, zatim ukoliko postoji neka opasnost za mlade bitno je obavjestiti odgovarajuće institucije.

I zadnji moralni princip jeste da se doprinosi promovisanju društvene pravde za mlade ljude i društvo u cjelini. To podrazumijeva promovisanje pravednog ponašanja, ukazivanje na nepravedne politike i prakse, promovisanje učešća mladih u omladinskom radu, te ohrabrivanje mladih na udruživanje. “Omladinski rad podstiče univerzalne vrijednosti kao što su empatija, multikulturalizam, solidarnost i druge, te na taj način želi izgraditi pravednije društvo za sve.”

Pored moralnih postoje i profesionalni principi gdje omladinski radnici imaju obavezu da prije svega prepoznaju granicu između ličnog i profesionalnog života. Dakle, nerazvijanje ličnih odnosa sa mladima, ne zloupotrebljavati profesionalni angažman u cilju ostvarivanja nedozovoljenih odnosa sa mladima pa i kolegama, saradnicima. Moramo paziti da lično ponašanje u javnosti izvan radnog vremena ne naruši povjerenje mladih, a time i ne učestvovati u aktivnostima koje su povezane sa poslom iz lične koristi. Sljedeći profesionalni princip se ogleda u prepoznavanju potrebe da budemo odgovorni prema mladima, njihovim roditeljima i starateljima, kolegama i širem društvu. Moramo da razumijemo da odgovornost prema različitim grupama može dovesti do konflikta interesa i da je poželjno potražiti savjet u takvim situacijama. Sva djelovanja omladinskog radnika/ce treba da bude u skladu sa zakonom što podrazumijeva otvorenost i iskrenost kada radimo sa mladima.

Veoma bitno za lični razvoj omladinskog radnika jeste razvijanje potrebnih vještina i kompetencija za taj posao. “Omladinski radnici su nužno svjesni svojih kompetencija, te preuzimaju samo one uloge za koje posjeduju potrebna znanja, vještine, ali i podršku. Dužni su da kontinuirano rade na sebi, te da tokom svog angažmana stiču nova znanja i vještine.” To postižu dodatnim doedukacijama i traženjem povratnih informacija i od mladih i od kolega o kvaliteti obavljenog posla. I na kraju, ali ne manje bitno jeste rad sa službama i institucijama koje podržavaju i razmatraju navedene principe. Prije svega, veoma bitno je upoznati i kolege, zaposlene i mlade osoobe sa etičkim principima omladinskog rada, intervenirati kada je potrebno te prigovarati kada se pravila/principi ne poštuju.

Dakle, rad na sebi, određivanje vrijednosti, poštivanje granica u profesionalnom pa i privatnom životu je proces koji traje i dio ličnog razvoja. Ispravne odluke su pola puta do uspjeha u svakom kontekstu.