#POKMOSTAR – Treći modul PRONI Akademije omladinskog rada

#pokMostar – PAOR
.
.
PRONI Omladinski klub Mostar je nastavio sa radionicama PAOR-a. Danas je održana 2. radionica 3. modula. Učesnici su se upoznali sa Joharijevim prozorom i Maslowom hijerarhijom potreba.
.
.
Ove aktivnosti organizirane su u sklopu projekta #STaRBiH koji provodi Karuna Center for Peacebuilding#PRONI , Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email