Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Nastavili smo sa Modulom 3 PAOR programa, gdje smo učili šta je to aktivno slušanje i koje tehnike se koriste, te koje su to profesionalne granice u individualnom radu s mladima.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

#stayathome #proniusvakomgradu #POKSA #usaubih

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email