BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Online #PAOR program sa učesnicima/cama iz Banja Luke

Online #PAOR program sa učesnicima/cama iz Banja Luke.

Danas smo završili sa trećim modulom PAOR programa. Ove sedmice smo učili o profesionalnim granicama u omladinskom radu, ličnom usavršavanju, aktivnom slušanju i vještinama koje omladinski radnik/ca treba da posjeduje kada je riječ o savjetovanju i individualnom omladinskom radu.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#stayathome #proniusvakomgradu #POKBL #usaubih