BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Omladinski rad u praksi, od lokalnog do medjunarodnog rada sa mladima – Jelena Kerezović

Definicija nekog pojma podrazumjeva da dati pojam opišemo što jasnije i preciznije, pri tome obuhvatajući sve karakteristike pojma kako bismo dobili univerzalnu definiciju. Posmatrajući omladinski rad kroz prizmu samog definisanja, postaje nam jasno da ga nije moguće definisati jednom, univerzalnom definicijom jer postoje značajne razlike u prirodi, strukturi i fokusu omladinskog rada u različitim zemljama. PRONI centar za omladinski razvoj je omladinski rad definisao kao „aktivnosti i programi zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja sa ciljem razvoja mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih punih potencijala.“.

Omladinski klubovi su mjesto gdje se odvija omladinski rad, mjesto susreta formalnog i neformalnog obrazovanja, volonterizma, aktivizma, praktičnog i primjenjenog znanja… a ipak omladinski klubovi nisu jedino mjesto gdje možemo da vidimo na djelu omladinski rad. Omladinski rad može da se obavlja i na ulici ali i u prirodi, školi, drugim klubovima… Možemo i da vidimo različte načine putem kojih se sprovodi: radionice, seminari, treninzi, volontiranje, konferencije i slično. Učestvovajući na ovim i sličnim aktivnostima, mladi ljudi stiču priliku da nauče nešto novo, da steknu neka nova znanja i vještine, rade na sebi dok u isto vrijeme mogu da se izraze kreativno i da se možda pronađu na nekim novim poljima za koje prije nisu znali da postoje ili nisu marili za njih. Načini prezentovanja i usvajanja znanja, sticanje iskustva i sve već navedeno daje nam sliku  kako to izgleda omladinski rad na lokalnom nivou i šta ga čini.

Omladinski rad na međunarodonom nivou,  kao što nam i sam naziv govori, obuhvata omladinski rad na nekom višem, međudržavnom, globalnom nivou odnosno obuhvata aktivnosti i rad koje se odnose kako na sticanje i usvanjanje znanja, obuku i slično tako i na umrežavanje omladinskih klubova i radnika. Kao i omladinski rad na lokalnom nivou, omladinski rad na međunarodonom nivou se sprovodi kroz radionice, seminare, konferencije, kampove, obuke, edukacije, razmjene, stručno usavršavanje i slično. Međutim, za razliku od lokalnog nivoa, na međunarodnom nivou omladinski radnici kao i volontoeri, učesnici, aktivisti  imaju priliku da sarađuju sa omladinskim radnicima, volonterima, aktivistima, učesnicima i drugima iz drugih gradova, država pa čak i sa drugih kontinenata. Na ovaj način, učesnici dobijaju priliku da upoznaju nove ljude, spoznaju neke drugačije načine razmišljanja, steknu nova iskustva te podjele svoja iskustva sa drugima dok u istovremeno putuju i imaju priliku da iskuse neke nove kulture. Praktikujući omladinski rad na međunarodnom nivou, mladi iz jedne zajednice upoznaju mlade ljude iz neke druge zajednice, dijele iskustva i zajedno stiču nova znanja te stvaraju međusobne kontakte koji se pretvaraju u jednu veliku mrežu poznanstava što može da preraste u saradnju između njihovih lokalnih zajednica i na taj način omogućavaju i drugim mladim ljudima, kroz zajednički rad i zalaganje, sticanje prilika za razvoj kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

Omladinski rad, bio on na lokalnom ili međunarodnom nivou, pruža priliku mladim ljudima da iskuse nešto novo i drugačije, da uče i da djele znanje na mjestu na kojem je svako mišljenje bitno i gdje nema tačnog i pogrešnog odgovora, mjestu gdje nema podjela prema rasi, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti, polu, stepenu obrazovanja i slično. Bilo da ste učesnik, volonter ili moderator,  omladinski rad će vam uvijek imati ponuditi nešto novo i zanimljivo a što može da koristi i vama kao i vašoj zajednici. Učestovajući u aktivnostima koje se tiču omladinskog rada steći će te nova iskustva, nova prijateljstva ali i uvid u neke nove perspektive, uglove iz kojih pojedinci ili grupe, zajednice posmatraju  određene pojave ili ponašanja kao i uvid u to da nikad ne postoji samo jedna strana medalje, samo jedna strana priče, samo dobro ili samo loše.