BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Od lokalnog do međunarodnog rada sa mladima – šta je bitno? – Iman Kardaš

Omladinski rad predstavlja neformalno obrazovanje mladih koje ima za cilj pomoći im u osamostaljivanju i pronalaženju sebe, kao i pronalaženju pravih vrijednosti koje će biti sposobni primijeniti u svom životu.

Šta su radionice, treninzi i projekti i koja je njihova svrha?

Radonice podrazumijevaju aktivnosti organizovane sa određenim razlogom, od strane mentora ili osobe koja radionicu vodi. Mogu da budu različitog karaktera, ovisno o temi ili  razlogu zbog kojeg se organizuju pa prema tome postoje: kreativne radionice gdje spadaju muzičke, likovne, dramske i sl., edukativne radionice gdje spadaju one koje pomažu razvoju različitih vještina, razvoju I praćenju razvoja ličnosti te najviše doprinose pronalaženju sebe i svojih najboljih vrijednosti, te imamo preventivne radionice kojima je cilj podizanje svijesti o štetnim i rizičnim oblicima ponašanja kod djece I mladih.

Treninzi predstavljaju kratkoročne obrazovne programe koji imaju za cilj usmjeriti mlade prema razvoju određenih znanja i vještina te su često kombinacija teoretskog I interaktivnog dijela te grupmog rada.

Pod projekte podrazumijevamo pripreme, realizacije i evaluacije za mlade ljude. Projekti mogu da imaju kratkoročnu prirodu ali imamo i one sa dugoročnom prirodom koji podrazumijevaju edukaciju te određenu oblast koja se tiče neformalnog obrazovanja.

Sve ove aktivnosti mogu se sprovoditi na različitim nivoima, polazeći od lokalnog, državnog, pa do nekih viših nivoa kao što je međunarodni, internacionalni sa zajedničkim ciljem pomaganja mladim ljudima u pronalaženju sebe, svog načina života te njegovog unaprijeđenja.

Što se tiče rada sa mladima na lokalnom nivou, tu se izdvaja više načina rada sa mladima kao što je npr. street workout i sl. Praksa omladinskog rada na lokalnom nivou funkcioniše na način  da se mladima prilazi na nekim mjestima koja su na neki način neuobičajena a na kojima se kreću i na kojima mogu da dobiju jasne upute i smjernice. Cilj je izaći iz zatvorenih prostora omladinskih klubova, na primjer ako omladinski klub nije toliko poznat, također cilj je uključiti i približiti marginalizovane grupe, izaći iz zona komfora te prilagoditi radni prstor mladima koji se možda ne osjećaju ugodno u zatvorenim prostorima omladinskih klubova, centara i slično. To je po mom mišljenju jedna od prednosti neformalnog obrazovanja jer je rijetkost da vidimo da u školama gdje se stiče formalno obrazovanje, neko na sve ove načine pokušava da objasni učenicima stvari na pravi način, tjera ih da izlaze iz zona komfora i na taj način izlazi i sam iz svoje zone komfora, a upravo je ključ u tome da se mladima priđe na što je moguće manje napadan i što prihvatljiviji način da bi ih to potaklo na rad, jer mladi ne vole imperativ.

Izmješteni omladinski rad je rad kroz koji se pokušava približiti mladim ljudima na mjestima koja su njihova zona komfora kao što su ulice, igrališta, livade, kafići ili bilo koje drugo mjesto na kojem mladi ljudi osjećaju najveću slobodu obraćanja mentor/ici i iznošenja svojih ideja i mišljenja. Smatram da je neformalna edukacija prvenstveno zbog mladih, radionice se organizuju zbog mladih, tako da se treba maksimalno truditi pronaći njima najprihvatljivije mjesto, teme prilagoditi svakome od njih što je više moguće, da bi oni usvojili potrebna znanja i  vještine. Jedan od načina približavanja mladima, a koji i ja iskreno smatram najefikasnijim je svakako dijeljenje letaka gdje mladi mogu dobro da vide i zaključe prednosti i mane omladinskog rada i da najbolje vide šta im isti može donijeti. Outreach I izmješteni omladinski rad ipak ne znače isto i pod izmještenim omladinskim radom ustvari podrazumijevamo sve načine na koje jedna organizacija može pokušati da dopre do mladih ljudi (dijeljenje letaka, tribune, kampanje, ulične akcije itd.).

Omladinski klub podrazumijeva prostor namijenjen da mladi u njemu provode vrijeme, druže se, upoznaju međusobno kao i da pripremaju i sprovode razne radionice, akcije i projekte. Treba znati razliku između omladinskog kluba i omladinskog centra. Omladinski centar je mnogo veći i podrazumijeva više prostorija i osoblja te u njemu ustvari omladinski klub može da bude smješten. Osnovni zadatak omladinskih klubova jeste ustvari promovisati zdrav način života, podsticati mlade da se udalje od loših poroka kao i osigurati im potreban prostor i sigurnost koja im je potrebna za edukaciju i ostvarivanje zamišljenog.

Kada je u pitanju omladinski rad u zajednici, to su ustvari one aktivnosti koje se sprovode u lokalnim, mjesnim i religijskim centrima, nevladinim organizacijama kao i školama, institutima, fakultetima itd.

Omladinski rad na međunarodnom nivou uvijek najviše zainteresira mlade zbog besplatnih putovanja koja odmah privuku pažnju i privuku mlade ljude da se uključe u neku aktivnost i organizaciju. Jedna takva omladinska razmjena može da predstavlja životnu priliku, a za veliki broj mladih ljudi vjerovatno i jeste. Glavni cilj ovih omladinskih razmjena jeste ustvari upoznavanje mladih međusobno, saradnja, upoznavanje za raznim tradicijama i kulturama, razbijanje predrasuda o drugom i drugačijem i naravno, neka prijateljstva koja ostanu i dugo nakon što ta razmjena prođe.

Omladinske razmjene također, mogu da potaknu na stvaranje nekih novih ideja i saradnji i u budućnosti. Na različitim razmjenama mladi se ustvari upoznaju sa različitim metodama prenošenja znanja, usvajaju nova znanja i stiču nova iskustva koja isto tako u velikoj mjeri mogu da im pomognu kasnije kada se vrate u svoju zajednicu i djeluju na osnovu novih znanja i iskustava. Razmjene također potiču mlade ljude da promišljaju o sebi i o drugima, da bolje spoznaju svoje obaveze i prava te da se znaju još bolje za njih izboriti u budućnosti. Naravno, različite vrste putovanja i posjeta imaju različito trajanje. Međunarodne posjete i razmjene traju uglavnom nekoliko dana ili mjeseci i prilikom tih posjeta mladi najčešće prisustvuju na mnogo različitih treninga i eventa te uče više različitih metoda za rad sa svojom ciljnom skupinom i djelovanje u zajednici.

Smatram da svi mi imamo jednake prilike da radimo na lokalnom i međunarodnom nivou. Naravno, opet sve ovisi I o željama različitih ljudi. Iz ličnog iskustva znam da dosta mladih može da bude skeptično povodom međunarodnih razmjena ali to je dobra prilika da se upoznamo sa drugim ljudima, njihovim različitim životnim pričama, opredjeljenjima, kulturama, tradicijama i ideologijama kao i da mi podijelimo svoje onoliko koliko želimo. Na taj način bolje upoznajemo sami sebe i kasnije u svijet odlazimo sa novim idejama i emocijama za koje možda čak nismo ni znali da postoje u nama i da do njih možemo da dođemo. To da li će mladi iskoristiti mogućnosti koje im se nude je naravno, na njima ali omladinski rad je tu da im obezbijedi sigurnost i sve što im je potrebno ako se odluče na bilo koji način uključiti, te je veoma bitno da svi podjednako imaju šansu za rad i napredovanje bez obzira na naciju, vjeru, spol,  boju kože, način razmišljanja te bilo koje drugo opredjeljenje, jer je veoma važno da uvidimo činjenicu da možemo da uradimo nešto pozitivno jedino ako smo ujedinjeni u različitosti.