#POKBN – #PRONI Škola kratkog filma

PRONI Škola kratkog filma (POK BN)

Danas smo održali online sesiju PRONI škole kratkog filma.

Pričali smo o perspektivi,pravilima i raznim načinima kadriranja tokom fotografisanja i snimanja filma.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#stayathome#proniusvakomgradu#POKBN#usaubih

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email