Online #PAOR program sa učesnicima/cama iz Bijeljine

Online #PAOR program sa učesnicima/cama iz Bijeljine.Danas smo nastavili sa trećim modulom PAOR programa, gdje smo učili o aktivnom slušanju i savjetovanju u kontekstu omladinskog rada.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#stayathome#proniusvakomgradu#POKBN#usaubih

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email