BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Nejra Bučuk – od lokalnog do međunarodnog rada sa mladima, šta je bitno?

Omladinski rad podrazumijeva neformalni vid obrazovanja s ciljem osposobljavanja mladih osoba, pružanje podrške u procesu osamostaljivanja.  Jasno je da nije svaki vid rada sa mladim omladinski rad. On se razlikuje po tome što je programski osmišljen, te se akcent stavlja na obrazovni karakter. Bitnost omladinskog rada se zasniva na tome da okupi mlade ljude i zaštiti ih na što bolji i efikasniji, te dugoročan način. Praksa u omladinskom radu temelji se na mnogim vrjednosnim principima i uvjerenjima:

  1. dobrobit mlade osobe ili djeteta je prva polazišna tačka i vrijedi za najvažniju;
  2. zlostavljanje mlade osobe ili djeteta na bilo koji način prouzrokuje narušavanje njihovih prava;
  3. svi polažu jednaka prava pri zaštiti od bilo kojeg vida zlostavljanja i eksploatacije;
  4. zaštita treba napredovati preko promocije njihovih prava koja su poznata prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta;
  5. zlostavljanje nikada nije prihvatljivo
  6. ne smijemo nikada dopustiti da djecu ili mlade dovedemo u opasnost, nego ih trebamo što adekvatnije zaštititi;
  7. prilikom partnerstva, bilo da je riječ o organizacijama ili nekim institucijama, moramo preuzeti odgovornost prilikom zadovoljavanja standarda a tiču se zaštite djece i mladih u programima.

Bitno je da svi imaju iste mogućnosti prilikom aktivnosti, neovisno kojem spolu pripadaju.

Širok je spektar aktivnosti koje sprovode organizacije koje se bave omladinskim radom, pod time možemo navesti radionice, treninge, projekte i sl.

Šta su radionice, treninzi i projekti i koja je njihova svrha?

Pod radionicama podrazumijevamo vođene aktivnosti, a funkcioniraju po principu interakcije sa grupom koja se sastoji od pet do dvadeset učesnika. Mogu biti različite, ovisno o temi na kojoj su bazirane, pa imamo kreativne (likovne, muzičke, dramske), edukativne (one koje pomažu pri razvoju određenih vještina i prate razvoj ličnosti) i preventivne (one koje se temelje na podizanju svijesti o štetnosti rizičnog ponašanja). Aktivnosti se sprovode u krugu, te počivaju na modelu iskustvenog učenja. Mogu se odvijati u zatvorenom prostoru (omladinski klubovi, centri, škole), na otvorenom (parkovi, livade) i online (preko mobitela, tableta, računara).

Za treninge kažemo da su kratkoročni obrazovni programi u kojima se ostvaruju različiti obrazovni ciljevi. Oni su vid obuke za određena znanja i vještine. Kombinacija su formalnih (predavanje) i interaktivnih metoda koje podrazumijevaju timski rad, te diskusije. Tema ovisi od krajnjeg cilja koji se želi postignuti treningom. U principu, radi na jačanju možda već postojećih i sticanju novih vještina.

Projekti sami po sebi iziskuju plan pripreme, realizacije i evaluacije za mlade ljude. Primjer projekta može biti neka ekološka akcija, te kao takva ima kratkoročnu prirodu i sprovodi se na različitim lokalitetima, dok dugoročnu prirodu imaju projekti koji su edukativnog karaktera i svode se na oblast određenog neformalnog obrazovanja. Ideja se prikazuje prijedlogom projekta, te bitno je utvrditi ko i šta, gdje i kada, te kako uspješno sprovesti zamišljeno.

Sve ove aktivnosti mogu se sprovoditi na različitim nivoima, polazeći od lokalnog, državnog, pa do nekih viših nivoa kao što je međunarodni, internacionalni, a sve u cilju okupljanja mladih osoba, socijalizaciji i zajedničkoj borbi za unaprjeđenje njihovih života.

Praksa omladinskog rada na lokalnom nivou

Na lokalnom nivou izdvaja se više načina rada sa mladima. Jedan od njih je rad na ulici ili street workout. Po kojem principu on funkcionira? Funkcionira tako što se mladima prilazi na nekim neuobičajenim mjestima kuda se kreću, a gdje mogu dobiti određene upute, informacije koje će ih zaintrigirati. Dakle, izlazi se iz okvira omladinskih klubova, centara i organizacija, te se prilagođava npr. marginalnim grupama mladih ljudi koji vjerovatno nemaju osjećaj ugodnosti u nekom od zatvorenih prostora te ga samim tim i izbjegavaju. Jedna od mogućnosti jeste i da klub ne postoji, nije poznat ili je nedostupan određenoj skupini. Ključno je da se na nenapadan način priđe ciljnoj skupini i pokuša privući na njima prihvatljiv i zanimljiv način.

Bitno je jasno razgraničiti izmješteni i outreach omladinski rad.

Izmješteni omladinski rad je svodi na direktno prilaženje ciljnim skupinama i to na mjestima koja su njihova zona komfora, bilo da je riječ o ulici, igralištima, kafićima, itd. Ono što je bitno je pridobivanje povjerenja mladih ljudi, da dobiju osjećaj sigurnosti i mogućnosti za neometano obraćanje omladinskom radniku/radnici. Također, veoma važno je i uvažiti njihova prava i potrebe, te u skladu s tim kreirati materijal i omogućiti neometan pristup informacijama za koje se interesiraju. Jedan od načina prilaska jeste dijeljenje letaka, pravljenje plakata pomoću kojih bi imali uvid u ono što bi im moglo biti od koristi. Za primjer možemo navesti besplatan kurs stranog jezika, ili, pak, kurs za neki vid umjetnosti (slikarstvo, fotografija, kreativno pisanje i sl.).

Outreach omladinski rad je oblik omladinskog rada koji se također odvija na teritoriji mladih ljudi i predstavlja metod rada koji podržava i komplementira novom ili već postojećem omladinskom radu zasnovanom na centru ili projektu. Svrha mu je ohrabrivanje i osvještenje mladih o mogućnostima koje imaju i uslugama koje im se nude. Također, koristi se i za identifikaciju propusta ili nedostataka u uslugama, a sve to uz konsultaciju sa ciljnom grupom. On je jedna spona između organizacije/institucije i mladih ljudi. Kao primjer outreach omladinskog rada možemo navesti omladinski aktivizam koji sprovodi kampanje, ulične akcije, tribine, peticije, te festivale.

A, šta je sa radom u omladinskim klubovima?

Za omladinski klub vrijedi da je to društveni i rekreacioni prostor prvenstveno namijenjen mladim ljudima kao i njihovim aktivnostima koje se sprovode u omladinskom klubu. Treba napraviti paralelu između omladinskog kluba i omladinskog centra. Osnovna razlika jeste ta da je omladinski centar znatno veći prostor od omladinskog centra. Izdvaja se po tome što ima veći broj prostorija, a omladinski klub može biti smješten u tim prostorijama. Također, ima više osoblja, rukovodstva, te nudi širok spektar sadržaja i programa mladim ljudima. Praksa u omladinskim klubovima je da mladi imaju priliku da koriste prostor i sve prednosti koje on nudi za učenje, druženje i učvršćivanje staze na putu ka odgovornim građanima i stavu da mogu promijeniti zajednicu na što bolji način. U omladinskim klubovima se mladi udaljavaju od poroka, te ovakav način omladinskog rada ima vaspitni karakter. Radi se na razvoju ideja, podsticanje na kreativnost i odlučnost.

Omladinski rad u zajednici

Omladinski rad u zajednici se svodi na aktivnosti koje se sprovode u lokalnim zajednicama, prostorijama mjesnih i religijskih zajednica, omladinskim centrima, neprofitnim organizacijama i mjestima kao što su škole, fakulteti…

Praksa omladinskog rada na međunarodnom nivou

Vjerovatno je da će većinu mladih ljudi uvijek zainteresirati putovanja, otkrivanje neotkrivenog, njima do sada neviđenog. U sklopu omladinskog rada postoje i omladinske razmjene. Kakve su to razmjene? To su razmjene koje okupljaju mlade ljude, aktiviste iz različitih gradova, država, etničkih ili drugih skupina. Cilj ovakvih razmjena prvenstveno počiva na socijalizaciji i upoznavanju mladih ljudi, kultura i tradicija drugih država, rada u njihovim omladinskim klubovima, što općenito doprinosi sticanju iskustava i međusobnog zbližavanja. U sklopu razmjena kreiraju se različiti programi koji omogućavaju razrade strategija za poboljšanje života mladih i njihovih neosporivih prava. Mladi imaju priliku da zajedno rade na projektima i ostvaruju optimistične rezultate i promjene kojima će se mnogi moći okoristiti. Jedna od prednosti jeste i udaljavanje od standardne sredine, jer promjena većinom godi mladima. Također, postoje i studijske posjete, tj. putovanja koja mogu potrajati nekoliko dana ili čak mjeseci, a doprinose učenju o određenoj pojavi. Ovisnost trajanja posjete jeste tematika na kojoj se ona zasniva, te o raspoloživim resursima za putovanje. Ovakav vid bi podrazumijevao prisustvo različitim eventima, predavanjima, te razgovore sa određenim institucijama i individuama. Kada govorimo o internacionalnom omladinskom radu većinom se sprovodi preko treninga, programa, razmjena mladih iz raznih država i okuplja pripadnike raznih organizacija, mreža mladih ljudi.

Da li nam se svima pruža prilika za rad i na lokalonom i na međunarodnom nivou?

Prilikom upoznavanja mladih sa omladinskim radom i pogodnostima koje on nudi, između ostalog su i besplatna putovanja koja mnoge zainteresiraju. Mnogo ih je, također, skeptično po pitanju razmjena i studijskih posjeta, pa često propuste možda životnu priliku. Ako upitamo mlade ljude koji su okusili čari da od rada na lokalnom nivou dođu i do međunarodnog, vidjet ćemo koliko iskustava i novih ideja nose sa sobom. Da li se svima pruža prilika? Da. Svima se pruža prilika za razmjene, rad u drugim državama i gradovima, sa mladim ljudima širom svijeta i iz različitih kultura i raznih opredjeljenja. Preko programa sa različitim tematikama, mladi pristupaju problemima, rješavaju ih i odlaze kućama sa novim idejama, bogatiji za još koje poznanstvo i prizore koje vjerovatno do sada nisu imali priliku vidjeti. Relacija lokalno – međunarodno itekako niže dobre rezultate, pogotovo ako je riječ o mladim ljudima iz manjih i manje uređenih država u usporedbi s ostalima. Relacija posluži kao motivacija, ali i podizanje svijesti, te jačanje volje i želje ka napretku. Od krucijalne važnosti je da se svima pruža prilika, neovisno o vjeri, spolu, boji kože, opredjeljenju. Dakle, svi imaju priliku za rad na bilo kojem nivou, te priliku za korištenje pogodnosti. O tome da li će mladi iskoristiti sve prilike koje im se nude je na njima samima, a na omladinskim radnicima je da ih pokušaju motivirati, zaštititi, te ohrabriti i učvrstiti na tom putu. Svaki korak, bio onaj najmanji ili bio onaj najveći,  je ipak korak ka uspjehu.