Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Nastavili smo sa drugim modulom PAOR programa i razgovarali i učili o Outreach i međunarodnom omladinskom radu.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

#stayathome#proniusvakomgradu#POKSA#usaubih

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email