BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Online PAOR Akademija

Online PAOR Akademija

U okviru online PAOR Akademije koju realizujemo u sklopu projekta “YouVolution”, danas je održana 3 radionica u okviru drugog modula, tokom koje smo se bavili značajem međunarodnog omladinskog rada. Na jednoj od sesija mapirali smo organizacije i institucije, od lokalnog do europskog nivoa koje rade s mladima, koji je njihov značaj u cjelini za ovu profesiju i definirali zašto su nam bitne.

“Međunarodni omladinski rad podrazumjeva profesionalno organizovane aktivnosti koje omogućavaju mladima iz različitih država, različitih nacionalnosti i etničkih pripadnosti, kao i različitih kultura da sarađuju, uče jedni od drugih, upoznavaju različite kulture, te unapređuju živote za mlade na međunarodnom nivou kroz zagovaranje i druge vrste uticaja na međunarodne institucije”.