Drugi modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa

Drugi modul Proni Akademije Omladinskog Rada (PAOR) B nivoa.
#PRONI Centar za omladinski razvoj danas je nastavio sa drugim modulom PAOR Akademije B nivoa, u okviru projekta „YouVolution“ koji je podržan kroz program BHRI.

Na današnjoj online sesiji bavili smo se pojmom socijalna inkluzija, te smo razgovarali o načinima kako omladinski rad može pridonjeti socijalnoj inkluziji mladih.

#proniusvakomgradu #omladinskirad #mladi #onlineyouthwork

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email