BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Online #PAOR program sa učesnicima iz Sarajeva

Nastavili smo sa drugim modulom PAOR programa i razgovarali i učili o politikama i pravilnicima u omladinskom radu kao i o zaštiti mladih u omladinskom radu.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta #STaRBiH kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding, PRONI, Mali koraci – Small Steps, Centar za izgradnju mira – Center for Peacebuilding i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

#stayathome #proniusvakomgradu #POKSA #usaubih