BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Online PAOR Akademija

Online PAOR Akademija

Danas je održana treća radionica online PRONI Akademije omladinskog rada u okviru projekta “YouVolution” koji je podržan kroz program BHRI.

Tokom treće radionice u okviru prvog modula “Uvod u omladinski rad” učili smo i diskutovali o Etici u omladinskom radu, način na koji se treba odnositi prema mladima te detaljnije diskutovali o moralnim i etičkim principima.

#proniusvakomgradu #omladinskirad #mladi #onlineyouthwork