BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Uloga omladinskog rada u BiH – Šejla Kršić

Uvod

Omladinski rad je planiran program obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja, tako što im omladinski radnik/ca pomaže u ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi/ce društva i učesnici/ce u procesu donošenja odluka. Ideja omladinskog rada je kreiranje sigurnog okruženja i mogućnosti za aktivno učešće mladih na dobrovoljnoj osnovi u procesu sticanja vještina, kompetencija i znanja.

Omladinski rad je:

  • komplementaran formalnom obrazovanju;
  • sprovođen od strane omladinskih radnika/ca;
  • sprovodi aktivnosti koje koriste metode neformalnog obrazovanja i informisanja.

Zasnovan na dobrovoljnom učestvovanju mladih u sadržajima koji se nude, omladinski rad je prvenstveno obrazovnog karaktera. Naime, svi programi i aktivnosti u okviru omladinskog rada imaju obrazovnu komponentu. Osim znanja o određenim temama koje se obrađuju kroz programe i aktivnosti, mladi kroz njih stiču lične i društvene vještine potrebne u svakodnevnom životu (samopouzdanje, lična i društvena odgovornost, donošenje odluka, komunikacijske vještine, vještine rješavanja konflikata) kako bi imali kontrolu nad svojim životima, utemeljenu na zdravim i informisanim odlukama i životnim izborima. U ovom eseju bi tebala objasniti ulogu omladinskog rada u BiH, ali koliko ću uspjeti, ne znam jer, omladinski rad u BiH je nešto čemu se ne posvečuje dovoljno pažnje, ne samo omladinskom radu već i mladima općenito.

Analiza

Omladinski rad je zasnovan na dobrovoljnom učestvovanju mladih u sadržajima koji se nude, omladinski rad je prvenstveno obrazovnog karaktera. Naime, svi programi i aktivnosti u okviru omladinskog rada imaju obrazovnu komponentu. Osim znanja o određenim temama koje se obrađuju kroz programe i aktivnosti, mladi kroz njih stiču lične i društvene vještine potrebne u svakodnevnom životu (samopouzdanje, lična i društvena odgovornost, donošenje odluka, komunikacijske vještine, vještine rješavanja konflikata) kako bi imali kontrolu nad svojim životima, utemeljenu na zdravim i informisanim odlukama i životnim izborima. Omladinski radnik treba imati profesionalan odnos uz prijateljski pristup, I upravo zbog takvog pristupa mladima, omladinski radnik može postati i uzor mladoj osobi, jer nije od onih koji jedno misle, drugo govore, a treće rade, nego je dosljedan sebi, svom pozivu i odnosu prema mladim osobama. Ako to prenese na njih, odnosno ako oni prihvate te njegove osobine, društvo je dobilo čvrste stubove, na kojima može počivati, kako kaže poslovica: „Na mladima svijet ostaje”.

Što se tiče mladih u BiH, omladinski radnici I omladinski centri nude alternativu mladim ljudima koji se sučavaju sa mnogim problemima koji im, na prvu, izgledaju neriješivi, na scenu stupaju omladinski centri iomladinski radnici koji će im na najbolji način pružiti pomoć i podršku i dati im savjete kako da na najbolji način pređu prepreke koji sui m se našle na putu ka ostvarivanju ciljeva. Što se tiče mladih opčenito, smatram da im u BiH nije pruženo mnogo prilika niti im je pružena pažnja i zaštita. Jedina prilika koju mladi u BiH imaju da steknu neku vrstu iskustva na bilo koje polju društva je koroz volontiranje koje smatraju gubljenjem vremena, a nisu svjesni da im to moze pružiti mnogo prilika za posao, putavanja i nova poznanstva. Problem sa kojima se mladi susreću ne vežu se samo za posao već i za obrazovanje koje je ključ uspjeha u društvu i put ka pronalsku posla. Obrazovanje u BiH je, možemo slobodno reći, zapostavljeno zbog lose povezanosti sa tržištem rada, jer se više zasniva na teorijskom obrazovanju bez prakse, a reforme u obrazovanju su spore i često ne izvodive u onoj mjeri u kojoj je reformom predviđeno.

Zaključak

Često smo svjedoci raznih priča u kojima saznajemo kako su mladi ljudi u našoj domovini pasivni i nezainteresovani, a kao razlog tome navodi se loša politička i ekonomska organizacija države. Iz svega navedenog se može reći da omladinski radnici imaju veliku ulogu u životu mladih je rim pomažu koliko god mogu, pomažu im da pronađu svoje siurno mjesto u kojem mogu iskoristit svoje slobodno vrijeme na najbolji moguci način kako bi što više naučili o svojim poravima I položu koji imaju u društvu kako bi ih podstaknuli da se što više uklučuju u politički i društeveni svijet I dešavanja kako bi izvukli najbolje za sebe i olakšali sebi put u budućnost I lakši način za prelaženje prepreka koje im se nađu na putu.