Budi Muško Klub Brčko kao primjer dobre prakse kod mladih (11.03.2020.)

Učenici/ce JU Tehničke škole u sklopu projekta građanin na kojem rade prepoznali su projekat Budi Muško Klub Brčko, kojeg sprovodi PRONI Centar za omladinski razvoj, kao jedan od projekta koji promoviše zdrave stilove života.

Njihov projekat istražuje uticaj interneta na ponašanje mladih u društvu koji su sve više pogođeni “sajber nasiljem”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email