#POKBL – Nastavak prvog modula #PAOR programa (21.02.2020.)

Etika u radu s mladima, iskustveno učenje, vrijednosti u omladinskom radu bile su neke od tema nastavka prvog modula #PAOR programa u Banjoj Luci.

#POK se realizuju u sklopu projekata #STaRBiH i Banja Luka ljudskog lica podržanih od USAID Bosnia and Herzegovina i Grad Banja Luka.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email