BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Predstavnici PRONI Omladinskih klubova Sarajevo i Banja Luka predali dvije inicijative za izmjene i dopune zakona na državnom nivou. 21.11.2019

Divan dan za omladinski angažman!

Predstavnici PRONI Omladinskih klubova Sarajevo i Banja Luka danas su predali dvije inicijative za izmjene i dopune zakona na državnom nivou.

Inicijative su rezultat dvogodišnjeg rada na projektu “Mladi u borbi protiv nasilnog ekstremizma” a tiču se izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH i Zakona o komunikacijama BiH.

Projekat je podržan od Embassy of the Netherlands in Bosnia and Herzegovina koji je realizovao PRONI Centar u saradnji sa Omladinski resursni centar Tuzla – ORC Tuzla i PAX Holandija.

Na projektu su učestvovali i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiHOmladinski savjet Republike SrpskeVijeće mladih Federacije BiH te mladi iz PRONI Omladinskih klubova iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Bijeljine i Brčkog.

Nadamo se da će Ministarstvo pravde BiH i Ministarstvo komunikacije i prometa BiH usvojiti ove dvije inicijative.

Više o projektu na http://nenasilno.ba/