#POKBL podržao organizovanje edukativne predstave “Moj otvoreni um” 15.11.2019

#pokbl danas je podržao organizovanje edukativne predstave “Moj otvoreni um” koju je organizovao Genesis Project iz BL.

#POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna center for peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email