#POKBL “Kreativne radionice o ljudskim pravima” i “Uvod u pisanje presude” (15.11.2019)

#POKBL danas “Kreativne radionice o ljudskim pravima” i “Uvod u pisanje presude”.

#POK se organizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i u sklopu projekta “Banjaluka ljudskog lica” uz podršku Grad Banja Luka.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email