BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

#PRONI Učestvuje na događaju “Career day”

#PRONI učestvuje na događaju “Career day”

U utorak, 12.11.2019. godine učestvujemo na događaju “Career day” koji organizuje EducationUSA BiH u American Corner Mostar . Imat ćemo priliku predstaviti profesiju OMLADINSKOG RADNIKA/CE i njen značaj za društvo u cjelini. Ovo će biti još jedan od načina i doprinos #PRONI Centra za omladinski razvoj, za prepoznavanje omladinskog rada kao profesije.

Svaki rad s mladima nije omladinski rad!

Omladinski rad je planiran program obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja, tako što im omladinski radnik/ca pomaže u
ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi/ce društva i učesnici/ce u procesu donošenja odluka. Jedan od ciljeva omladinskog rada je kreiranje sigurnog okruženja i
mogućnosti za aktivno učešće mladih na dobrovoljnoj osnovi u procesu sticanja veština, kompetencija i znanja.

Omladinski radnici/ce su edukovane osobe koje u radu sa mladim ljudima koriste metode neformalnog obrazovanja, fokusirajući se na lični i društveni razvoj kroz odnos jedan na jedan i grupne aktivnosti.

Veliko hvala EducationUSA BiH na prilici i prepoznavanju #PRONI-a kao jednog od učesnika događaja.

Vidimo se sutra u 17h 😉