Edukativne radionice engleskog srijedom u PRONI Omladinskom klubu Banja Luka

Edukativne radionice engleskog srijedom u PRONI Omladinskom klubu Banja Luka!

Aktivnosti u #POKBL se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i u sklopu projekta “Banja Luka ljudskkg lica” kojeg sprovodi Grad Banja Luka.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email