Pripremne aktivnosti za implementaciju aktivnosti učesnika/ca PAOR-a 28.10.2019

U PRONI Omladinskom klubu Bijeljina održali smo pripremne aktivnosti za implementaciju aktivnosti učesnika/ca PAOR-a.

Napravili smo raspored aktivnosti za naredni period, pozivi će biti otvoreni za sve mlade sa područja Bijeljine.

Aktivnost se odvija u sklopu #STaRBiH projekta kojeg realizuje Karuna Center for Peacebuilding, Mali koraci, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniyouth #STaRBiH #pokbijeljina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email