Menadžeri društvenih mreža (24.10.2019)

Trening “Menadžeri društvenih mreža” je održan jučer u PRONI Omladinskom klubu Sarajevo.

Aktivnosti u #POKSA se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peace-building uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniyouth #usaid #sarajevo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email