Kodiraj za budućnost Meet and Code sedmica kodiranja

U sklopu Evropske sedmice kodiranja organizovali smo edukativne radionice o programskim jezicima pod nazivom Kodiraj za budućnost (HTML, Java script) koje su realizovane od IT stručnjaka sa fakulteta Sinergija iz Bijeljne.

Radionice su realizovane u saradnji sa JU Tehničkom školom Brčko, čiji je cilj promocija IT sektora. Sudeći po interakciji učesnika ove radionice su bile veoma zanimljive.

Meet and Code #meetandcode #sap4good #codeEU

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email