BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Predstavnik PRONI Centra učestvovao na regionalnoj P/CVE konferenciji u Beogradu

U organizaciji Regionalnog vijeća za kooperaciju (https://www.rcc.int/) održana je P/CVE  konferencija po nazivom “Train the trainers” na kojoj je između ostalih učestvovao i predstavnik PRONI Centra za omladinski razvoj.

Konferencija je održana 01.oktobra.2019. godine u hotelu Falkensteiner u Beogradu, a imala je za cilj predstaviti različite načine borbe protiv radikalizma i ekstremizma koje u praksi sprovode kako nevladine oganizacije, tako i različite vladine institucije zemalja regiona, te podjeliti iskustva i naučene lekcije organizacija iz ragiona koje se tiču borbe protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma.

Konferencija se sastojala od tri panela, a učešće na konferenciji uzelo je ukupno 23 prestavnika/ce vladinih i nevladinih organizacija iz regiona.

Predstavnik PRONI Centra za omladinski razvoj tokom drugog panela predstavio je istraživanje “Savremeni mladi u bosanskohercegovačkom društvu: Izazovi i stavovi po pitanju radikalizma i ekstremizma” koje je PRONI Centar sproveo u 2018. godini, te pokretanje omladinskih klubova u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine kao incijativu koja treba da doprinese borbi protiv radikalizma i ekstremizma kada su u pitanju mladi.

Paneli:

  • Razvoj efikasnih strategija za borbu protiv radikalizma i ekstremizma
  • Veće učešće organizacija civilnog društva
  • Pogledi izvana

Generalni zaključci konferencije mogu se sumirati u nekoliko tačaka:

  • Nužan je interdisciplinarni pristup problemu radikalizma i ekstremizma
  • Potrebno je pojačati saradnju između relevantnih faktora u regionu
  • Radikalizam i ekstremizam smatraju se globalnim problemom današnjice