POK Bijeljina – PAOR (09.10.2019)

Danas smo sa polaznicima/cama PAOR-a iz Bijeljine održali pripremu za praktični dio obuke. Učesnici/ce imaju zadatak da osmisle radionicu koju će implementirati u svojoj lokalnoj zajednici, te na taj način primjeniti stečeno zanje sa PAOR-a.

Akademija se odvija u skloput #STaRBiH projekta kojeg realizuje Karuna Center for Peace building uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniyouth #usaid #pokbijeljina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email