Menadžeri društvenih mreža- POK Sarajevo 10.10.2019

Danas je u prostorijama PRONI Omladinskog kluba u Sarajevu održana radionica Menadžeri društvenih mreža. Naučili smo osnove komuniciranja i kakve tipove komuniciranja imamo, te kako da uspostavimo komunikaciju u svakodnevnici.

Obuka se odvija u sklopu #STaRBiH projekta kojeg realizuje Karuna Center for Peace building uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniyouth #usaid #poksarajevo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email