Deseti sastanak ALF mreže BiH u Tuzli. (11.10.2019)

PRONI Centar je jedan od osnivača i aktivnih članica Anna Lindh fondacije Mreze BiH i upravo učestvujemo u radu desetog sastanka ALF mreze BiH u Tuzli.
#proniyouth#alfbih

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email