BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

POK Sarajevo – Promocija zdravih životnih stilova kod mladih 02.10.2019

Danas je u prostorijama Proni Omladinskog kluba Sarajevo počela sa radom prva grupa Promocija zdravih životnih stilova kod mladih.

Uz razmjenu mišljenja, iskustava, i ličnih stavova smo diskutovali na koji način poboljšati zdravi životni stil kod mladih osoba, i šta bi bili benefiti po mlade osobe.

Obuka se odvija u sklopu #STaRBIH projekta kojeg realizuje Karuna Center for Peace building uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

#proniyouth #usaid