Napredni trening članova CAT tima, Bijelašnica 12.09 – 16.09.2019

Članovi CAT tima ispred PRONI Centra za omladinski razvoj i Omladinskog resursnog centra Tuzla prisustvovali su naprednom treningu za 10 članova tima na Bjelašnici koji se održao u periodu od 12. do 16. septembra.

Mladi su radili na temama digitalnih alata u izgradnji mira, nasilnog ekstremizma u globalnom kontekstu i nasilni ekstremizam u kontekstu BiH i izgradnja mira i kreiranje nekonvencionalnog sadržaja za društvene mreže.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email