POK Bijeljina nastavlja sa PRONI Akademiom Omladinskog Rada

POK Bijeljina nastavlja sa PRONI Akademijom Omladinskog Rada. U sklopu trećeg modula obrađivali smo temu Osnove grupnog rada i izgradnja tima.

PRONI Omladinski klubovi i aktivnosti u istim se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding u saradnji sa CIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIM, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH, Mali koraci – Small Steps i PRONI Centar a podržan je od USAID Bosnia and Herzegovina

#proniyouth #proniusvakomgradu #pokbn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email