“Animiranje mladih za pomirenje – Budi Inspiracija”

Predstavnici PRONI Centra za omladinski razvoj (na poziv kolega iz Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH) ucestvovali su u radu prve Konferencije u okviru projekta “Animiranje mladih za pomirenje – Budi Inspiracija”.
Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Nacionalni demokratski institut (NDI BiH) u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava (YIHR BiH) i Fondacijom INFOHOUSE.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email