POK Mostar nastavlja sa obukom : Menadžeri društvenih mreža

Menadžeri društvenih mreža u #pokmostar danas uče o #Facebook 👇👇👇

Facebook je donjeo potpunu revoluciju u naše živote, pa samim tim i u djelatnosti kojima se bavimo, a naročito u marketingu i promociji. Kako se zaštiti na ovoj mreži i kako je iskoristiti za bolju promociju proizvoda/usluga, pa si i obezbjediti dodatni honorar, teme su kojima se učesnici danas bave.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email