BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Citizens of EU – Popova Šapka, Sjeverna Makedonija

Erasmus+ je u saradnji sa German Youth for Europian Unity & Mladinska Alijansa organizovao omladinsku razmjenu pod nazivom Citizens of EU.

Ova razmjena se odvijala od 12. do 20. juna 2019. godine u hotelu Arena na planinskom vrhu Popova Šapka pored Tetova u Sjevernoj Makedoniji. Bilo je ukupno 35 učesnika iz sedam drzava: Albanije, Bosne i Hercegovine, Madjarske, Njemacke, Rumunije, Sjeverne Makedonije i Turske, a delegacije su brojale od dva (Sjeverna Makedonija) do sedam članova (Turska).

Omladinski klub PRONI predstavljalo je pet članova iz Bihaća, Brčkog i Sarajeva. Tokom ove razmjene odigravale su se raznovrsne aktivnosti edukativnog karaktera o mladima i njihovom aktivizmu, pri čemu su svi učesnici isticali probleme iz svojih država i predlagali akcione planove u cilju rješavanja istih. Osim toga, oni su imali zadatak i da predstave funkcionisanje svojih političkih sistema i da objasne na koji način se ostvaruju demokratska prava, a pogotovo prilikom glasanja ili odlučivanja o referendumu. Pri tome je posebna paznja bila usmjerena na to na koji način da omladinski aktivisti animiraju što veći broj svojih vršnjaka da aktivno učestuju u procesu donešenja odluka pogotovo onih odluka koji se njih ticu.

Svakodnevno su se od ucesnika formirali medjudržavni timovi sa odredjenim zadacima koji su za cilj imali poboljšanja individualnih vještina svakoga člana tima u vidu poboljšanja komunikacije, jasnijeg formulisanja problema i boljeg formulisanja konkretnih prijedloga za rješavanje istih.

Na kraju svakoga dana vršila se evaluacija rada . Jedna od aktivnosti je bio i rad na terenu u vidu anketiranja lokalnog stanovnista o stanju demokratije u Sjevernoj Makedoniji i o omladinskim aktivnostima u Tetovu.

Kroz predavanja i interaktivne vježbe učesnici su se upoznali sa praktičnim funkcionisanjem odnosa lokalne vlasti i pojedinaca i na koji nacin pojedinci mogu ostvariti svoja prava i interese. Učesnici su na ovoj razmjeni upoznati i sa najnovijim trendom u omladinskom aktivizmu koji je nazvan Art activism, a svodi se na to da se preko umjetničkih djela (najčešće skulptura) izloženih na otvorenim javnim površinama jasno skreće pažnja najšire javnosti na konkretan društevni problem.