POK BL nastavlja sa drugim modulom PRONI Akademije omladinskog rada!

U sklopu ovog modula učimo o omladinskom radu u praksi, menadžmentu omladinskog kluba, zagovaranju, društvenom aktivizmu.

#proni #pokbl #proniyouth

Hvala American Corner Banja Luka za podršku.

POK se realizuju u sklopu #STaRBiH projekta kojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email