POK BL nastavlja sa novom grupom polaznika Obuke emocionalne pismenosti.

Cilj treninga emocionalne pismenosti jeste da se učesnici/ce nauče kako da njihove emocije rade za njih, a ne protiv njih, da povećaju nivo sapomoštovanja i samopouzdanja i da saznaju vezu između emocija, misli i ponašanja. Rad na ovom treningu će doprinijeti rastu i razvoju osobe, kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu.

#proni #proniyouth

POK se realizuju kroz #STaRBiH projekat krojeg sprovodi Karuna Center for Peacebuilding uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email