BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

Obuka za menadžere društvenih mreža u POK Mostar

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za učesnike iz Mostara za besplatno učešće u Obuci menadžera društvenih mreža, koja će se održati u PRONI Omladinskom klubu Mostar, na adresi Rade Bitange 13, prostorije Centra za kulturu (2 sprat).

Poziv je namijenjen mladima od 18 do 30 godina koji žive/borave u Mostaru.
Obuka ima za cilj upoznavanje polaznika sa osnovama profesionalane i međuljudske komunikacije kao osnove za individulani i timski rad te osnovama i zakonitostima korištenja društvenih mreža u cilju samopromocije i promocije preduzeća/organizacije.

Obuka će se odvijati kroz 9 modula, od kojih je 8 teoretskih modula i 1 modul je radna praksa. Svaki modul traje 4 radna sata tj, podijeljen u blokove po 2 radna sata sedmično . Učesnici/ce će imati u obavezi da nakon svakog modula urade jedan praktičan zadatak koji će poslužiti kao primjena naučenog iz završeog modula (poput pravljenje profila na mreži ako ga već nema, pravljenje stranice na mreži, boostanje i sl..)

Forma za prijave se nalazi na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vFL0IoQGik6yq7e_nonYTslVAk8_dHK0d7n09uxMQAN1FA/viewform

Za dodatna pitanja možete nam pisati na email info@proni.ba.

PRONI Center for youth development ove godine je otvorio 4 omladinska kluba (Bijeljina, Mostar,
Sarajevo i Banja Luka) u okviru realizacije projekta #STaR (Societal Transformation and Reconciliation/
Društvena transformacija i pomirenje) koji je podržan od strane USAID Bosnia and Herzegovina, a
zajednički ga implementiraju Karuna Center for Peacebuilding,
Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH, CIM – Centar za izgradnju
mira Sanski Most – CIM i PRONI Centar.