BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

„Reci NE nasilju“ u POK-u Mostar

PRONI Centar za omladinski razvoj poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godine iz Mostara, da se prijave za učešće u projektu „Reci NE nasilju“.

Projekat „Reci NE nasilju“ će omogućiti edukaciju mladih iz oblasti ljudskih prava u cilju prevencije i borbe protiv nasilja. Pored metoda neformalnog obrazovanja i interaktivnog učenja, učesnici će imati priliku koristiti tehnike forum teatra, te naučiti tehnike džuda i samoodbrane.

Kao krajni rezultat učesnici će zajednički izraditi brošuru radnog naziva „Reci NE nasilju“ na osnovu usvojenog znanja na radionicama i sa preporukama za koje smatraju da je bitno da podijele sa svojim vršnjacima. U pripremi ove brošure, učesnici će provesti anketiranje na temu vršnjačkog nasilja.

Po završetku brošure i na kraju projekta imat ćemo završni događaja prilikom kojeg ćemo predstaviti brošuru s rezultatima anketiranja, ali ostale rezultate koje su ovi mladi postigli.

Forma za prijavu je na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAkhV13529hi9-FSlIBmvBvapaPMUTgUr1-dL4vgGw26MIQ/viewform

Projekat će trajati 13 sedmica i to 2h sedmično, a aktivnosti će se odvijati u prostorijama PRONI Omladinskog kluba Mostar, na adresi Rade bitange 13, prostorije Centra za kulturu (2 sprat)

Kroz aktivnosti želimo ohrabriti mlade ljude da reaguju i prijave nasilje, ali i da jedni drugima budu podrška, a ne samo posmatrači. Smatramo da samo boljom edukacijom mladih možemo uticati na smanjene stope nasilja među mladima.


Za više informacija možete nam pisati na email ( info@proni.ba ) ili u inbox Facebook page-a
(https://www.facebook.com/pronicenterforyouthdevelopment/ )


PRONI Center for youth development ove godine je otvorio 4 omladinska kluba (Bijeljina, Mostar, Sarajevo i Banja Luka) u okviru realizacije projekta #STaR (Societal Transformation and Reconciliation/ Društvena transformacija i pomirenje) koji je podržan od strane USAID Bosnia
and Herzegovina, a zajednički ga implementiraju Karuna Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH, CIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIM i PRONI Centar.