Poziv za učesnike – Obuka za menadžere društvenih mreža – Bijeljina

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za učesnike iz Bijeljine za Obuku menadžera društvenih mreža koja sadrži osam modula i koja će biti realizovana u Omladinskom klubu Bijeljina MZ Vuk Karadžić – Tombak u periodu od nekoliko mjeseci.

Cilj obuke „Menadžer društvenih mreža “ je da se učesnici/ce nauče komunikacijskim vještinama i načinima kako da efektivno iskoriste lične komunikacijske vještine u cilju samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti komunikacija na društvenim mrežama. Obuka ima za cilj upoznavanje polaznika sa osnovama profesionalane i međuljudske komunikacije kao osnove za individulani i timski rad te osnovama i zakonitostima korištenja društvenih mreža u cilju samopromocije i promocije preduzeća/organizacije. Kroz obuku polaznici će imati priliku da, kroz praktični i timski rad, angažuju stečena znanja koristeći mentorske resurse PRONI Centra.

Nakon završetka obuke polaznici/e stiču sledeće kompetencije i biti će u stanju da:

· Samostalno ili u timu izrade i/ili efektivno menadžiraju stranicu/profil na većini trenutno popularnih društvenih mreža i aplikacija (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)
· Svoje usluge predstave i „prodaju“ potencionalnim poslodavcima
· Samostalno ili u timu pokrenu vlastiti biznis u cilju samozapošljavanja
· Prilagode trenutnim zahtjevima tržišta i trendovima te da se efektivno nose sa konfliktima
· Izaberu najefikasnije vidove komunikacije sa javnostima u skladu sa poslovnim zadacima

Obuka će se sadržati iz 8 modula:
Modul I: ŽIVOTNE I DRUŠTVENE VJEŠTINE
Modul II: FACEBOOK I JA (UVOD U FACEBOOK i BIZNIS)
Modul III: DA, TO JE TVOJ POSAO
MODUL IV: FACEBOOK I BIZNIS
MODUL V: PREDUZETNIŠTVO
MODUL VI: TWITTER
MODUL VII: LINKEDIN
MODUL VIII: YouTube I SIGURNOST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Polaznici će dobiti certifikat sa kojim će moći da rade u nekoj marketinškoj firmi, da pokrenu privatni biznis ili da rade privatno PR drugim firmama.

Prijavit se možete putem OVOG linka.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email