BosnianCroatianSerbianEnglishGerman

POK Sarajevo – PAOR Drustveno obrazovanje i Etika u radu sa mladima. 14.05.2019

Danas su polaznici PRONI Akademije Omladinskog Rada u #POKSarajevo(PRONI Omladinski Klub Sarajevo), u sklopu Prvog modula akademije, ucili o Drustvenom obrazovanju i Etici u radu sa mladima.

Predavac je bio Jasmin Jasarevic.

PRONI Centar za omladinski razvoj ove godine je otvorio 4 omladinska kluba (Bijeljina, Mostar, Sarajevo i Banja Luka) u okviru realizacije projekta#STaRBiH (Societal Transformation and Reconciliation/ Društvena transformacija i pomirenje) koji je podržan od strane USAID Bosnia and Herzegovina, a zajednički ga implementiraju Karuna Center for Peacebuilding, Mali koraci – Small Steps, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH, CIM – Centar za izgradnju mira Sanski Most – CIM i PRONI Centar.